this page: 6

Hvem er jeg?

Natalie van Dam

Spesialistkompetanse i barne- og ungdomsfysioterapi NFF (Norsk Fysioterapeutforbund) siden 01.07.2013 

Babymassasjeinstruktør B.I.N. (babymassasje i Norge) siden 01.12.2010

Utdanning:

  • Spesialistkompetanse  i barne- og ungdomsfysioterapi NFF siden juli 2013
  • Utdannet som babymassasjeinstruktør BIN (Babymassasje i Norge) i Oslo i 2010
  • Utdannet som barnefysioterapeut gjennom en 4-årig spesialutdanning i barnefysioterapi Nederland i 2005 (Breda) 
  • Utdannet som fysioterapeut ved Fysioterapi Høyskole Breda i Nederland i 1996 

Erfaring:

  • Siden 2013: Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi NFF (Norsk Fysioterapeutforbund)
  • 2010 til nå:  barnefysioterapeut med driftsavtale i Kristiansand kommune, som er øremerket for barnefysioterapi. Institutt for barnefysioterapi:  Barnefysioterapi Kristiansand. Diagnostikk og behandling av barn i alderen fra 0-18 år, som blir henvist av legene fra sykehus, HABU eller fastleger, eller som kommer uten henvisning (via Direkte Tilgang). Det er behandling på institutt, i barnehage/ på skole eller i hjemmesituasjon. Diagnoser varierer fra nevrologisk til ortopedisk lidelse, motorisk forsinkelse, asymmetriske spedbarn, brudd, muskel-skjelettplager, muskelsykdommer, C.P., multifunksjonshemmede, osv.  Samarbeid med foreldrene, personal i barnehage, lærer, kommunefysioterapeuter, kollegaer og leger på HABU er en viktig del av jobben.
  • 2008-2010: Kommunefysioterapeut for barn og ungdom i Vanylven kommune (Møre og Romsdal). Diagnostikk og behandling av motorisk utvikling hos (sped)barn og ungdom, behandling og forebyggende arbeid i skolehelsetjenesten.
  • 2005-2008: Baby- og barnefysioterapeut i privat praksis Fysiotherapie Raimond, Helmond, Nederland. Forebyggende arbeid på helsestasjon, behandling av asymmetriske spedbarn, forsinket motorisk utvikling, skrivevansker, skoliose osv. 
  • 2000-2008: baby- og barnefysioterapeut ved kuvøse- og barneavdelingen på St. Anna Sykehus Geldrop, Nederland. Nevrologisk oppfølging av for tidlig fødte barn og andre neonatale risikopasienter, behandling av urolige spedbarn, barn med ortopediske problemer eller oppfølging etter kirurgisk inngrep, Cerebral parese, mange forskjellige syndromer, muskelsykdommer, astma osv.

Å jobbe med barn er utrolig spennende og gøy. Hvert barn er unikt!

Det gir meg mye glede og energi å kunne hjelpe barn ved deres motoriske utfordringer eller ved å stimulere deres motoriske utvikling. Det er veldig gøy å se når  barn får selvtillit og klarer å benytte nye muligheter.