this page: 4

Barn 6 til 16 år

Indikasjoner for barn 6 til 16 år

 • barn som har skrivevansker
 • barn som ikke har bestemt seg for en favoritthånd til tegning/skriving
 • barn som har konsentrasjonsvansker eller sliter med å sitte rolig i klasserommet
 • barn som skiller seg ut i gymtimen
 • barn som sliter med å sykle eller svømme
 • barn som har vansker med å stanse eller dosere bevegelser
 • barn som har usikre bevegelser eller har problemer med å bevegelsesplanlegging
 • nevrologiske sykdommer
 • ortopediske traumer, plager eller sykdommer (leddgikt, hypermobilitet, skoliose e.l.)
 • muskelsykdommer
 • muskel- og skjelettplager
 • astma
 • syndromer