this page: 3

Barn 2 til 6 år

Indikasjoner for barn 2 til 6 år

  • Forsinkelse i motorikken (gå, løpe, hoppe, klatre) eller som har balanseproblemer
  • Klossete barn (f.eks. barn som snubler ofte)
  • Barn som er redd for å bevege seg, redd for å falle, unngår motorisk lek, ikke liker å huske eller å gå i trapper o.l.
  • Barn som er hypersensible/overfølsomme (kraftige reaksjoner på vanlig stimuli)
  • Barn som går på tå, med innovervendt forfot/inntåing
  • Cerebral parese
  • nevrologiske lidelser, muskelsykdommer
  • ortopediske plager eller sykdommer (muskel- og skjelettplager)
  • Syndromer