this page: 1

Behandlingstilbud

Behandlingstilbud

  • utredning
  • målsetting
  • behandling på institutt, barnehage, skole eller hjem
  • behandling individuelt eller i gruppe
  • evaluering
  • kontakt lege
  • samarbeidsmøter (fastlege, HABU, spes. pedagoger, ergoterapeuter, barnehage, skole)

 

Aktiviteter

  • individuell trening
  • gruppetrening
  • kurs i babymassasje