Fysioterapi for barn

Barna lærer med lekende letthet. Slik finner de ut om verden rund seg og utvikler sanser og motorikk. Det synlige resultat av motorisk utvikling er at barn gradvis tilegner seg nye bevegelser og ferdigheter.

Av forskjellige grunner kan det skje at barn har motoriske utviklingsvansker. De kan få hjelp av en barnefysioterapeut. Kjennskap til normal bevegelse og utvikling er nødvendig når et barn utvikler seg annerledes enn forventet.

Siden januar 2017 er behandling av barn under 16 år fritatt fra å betale egenandel.

Du kan ta direkte kontakt for å få utredning og behandling. Fra januar 2018 er det ikke lenger nødvendig med en henvisning fra lege for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Fysioterapeuter jobber i samarbeid med foreldre, personale i barnehage/skole, HABU og familiehuset for å tilrettelegge og stimulere deltakelse og bevegelseutfoldelse og -glede for alle, og på måter som bidrar til integrering.